Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.J. Wolters, Almkerk

Aanvangstijd : 09:30


2de Advent

Orgelspel
Woord van welkom
Psalm 98:1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 98: 3 en 4
Gebed
Genadeverkondiging
Wetslezing
Eigen bundel 2:1 en 4
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Lied Kerstproject
Schriftlezing Matth.1:18 - 25
Gezang 125:1, 2 en 5
Verkondiging
Gezang 148 : 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Gezang127: 1, 2 en 3
Zegen