Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein, Giessen-Rijswijk

Aanvangstijd : 09:30


4de Advent

Intochtspsalm 19: 1 en 6
Stil gebed
Bemoediging en groet
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Eigen bundel 1: 1
Leefregel
Eigen bundel 1: 9
Gebed bij de opening van het woord
Toelichting kerstproject en zingen projectlied
kinderen gaan naar de kindernevendienst
De lezing uit het Oude Testament: Micha 5: 1 - 4a
Psalm 149: 1, 2 en 5
De lezing uit Nieuwe Testament: MattheĆ¼s 1: 18 - 25
Gezang 119: 1, 3 en 5
Preek
Gezang 122: 1, 2 en 5
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied Gezang 124: 1, 2, 3 en 4
Heenzending en zegen