Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. N.W. van den Houten, Ede

Aanvangstijd : 09:30


Zondag 29 december 2019 Uitwijk 09.30 uur
Op de drempel nav Genesis 28
Welkom
Psalm 146: 1 en 3
Stil gebed, votum en groet
Eigen bundel 55: 1 en 2
Gebod
Psalm 121: 1 en 4
Gebed
Kindernevendienst met kerstprojectlied
Schriftlezing Genesis 28: 10 - 22 en Johannes 1: 47 - 51
Eigen bundel 42: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Gezang 160:1 en 2
Collecte
Gebeden
Gezang 444: 1, 2 en 3
Zegen