Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. W. de Graaff, Geldermalsen

Aanvangstijd : 18:30


Psalm 98: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gezang 160: 1 en 2
Gebed
Lezing Lukas 2: 21 - 39
Gezang 146: 1,2, 4 en 6
Verkondiging
Gezang 68
Lezen Geloofsbelijdenis
Eigen bundel nr. 55 Groot is uw trouw
Gebeden
Collecte
Psalm 68: 10
Zegen