Schoolkerkdienst 1

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

60+ kerstviering

Donderdag 12 december is onze jaarlijkse kerstviering in De Hoogt. Er is weer een mooie liturgie gemaakt met gedichten en bekenden liederen rondom de kerstviering. Het feest waar we de komst van Jezus Christus naar deze aarde gedenken. We beginnen deze middag om 16.30 uur en zullen tijdens onze viering samen de broodmaaltijd gebruiken. Graag opgeven via Tineke Kraaij (0183-441360).