Schoolkerkdienst 1

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

60+ middag

ZestigPlus – donderdag 13 februari

Donderdag 13 februari is er weer een ZestigPlus-middag in De Hoogt. Na de meditatie door ds. Lock gaan we onder leiding van Martin Vink genieten van een spelmiddag. We beginnen om 14.00 uur. Het eerder aangekondigde stamppotten-buffet is verplaatst naar donderdag 12 maart aanstaande. Mocht vervoer een probleem zijn, neem dan contact op met een van de bestuursleden, we halen u graag op.

Iedere belangstellende is van harte welkom!