Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. N.J. Dekker, Almkerk

Aanvangstijd : 09:30


Uitwijk/Waardhuizen - 26 januari 2020 om 09.30u

Mededelingen van en door de kerkenraad
Intochtslied - Psalm 84: 1 en 2
Stilte  - Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Gezang 463:1 en 4
Regel voor het leven
Psalm 119: 12                
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied - Gezang 47: 1
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing - Marcus 1: 40 - 45 NBG
Psalm 56: 3 en 4
Verkondiging
Gezang 436: 1, 6 en 7
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied - Psalm 89: 1 en 7
Zegen