Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.J. Wolters, Almkerk

Aanvangstijd : 09:30


 Liturgie voor de kerkdienst in Uitwijk, op zondag 16 februari 2020, om 9.30 uur
Orgelspel.
Woord van welkom.
Psalm 100: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Psalm 100: 3 en 4
Gebed
Genadeverkondiging
Wetslezing
Zingen uit  Hemelhoog 539 Hier in Uw heiligdom
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” Nr. 935: 1, 2 en 3
“Je hoeft niet bang te zijn”
Schriftlezing Luc.14: 12 - 24
Gezang 27:1,2 en 4
Verkondiging
Gezang 344:1 en 5
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Samenzang Ps.145: 5 en 6
Zegen
Orgelspel.