Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. A.S. Brinkman, Lunteren

Aanvangstijd : 09:30


Orde van Dienst zondag 23 februari

Thema: Mag je in wonderen geloven?
Intrede
Afkondigingen
Intochtslied: Psalm 8: 1 en 3
Stil gebed  -  Votum en Groet  -  Klein Gloria
Gebed om verootmoediging
Genadeverkondiging: Mattheüs 11: 28 - 30
Lied: Hemelhoog 298: 1, 2 en 3
Lezing van de Wet: Deuteronomium 6: 4 - 9 en Leviticus 19: 18b
Lied: Hemelhoog 494 “Uw Woord is een lamp voor mijn voet”
Dienst van het Woord
Gebed om de opening van de Schrift
Moment met de kinderen
Kinderlied: Gezang 326: 1 en 4
Eerste gedeelte van de lezing: Johannes 9: 1 - 12
Zingen: Liedboek 2013 no. 839: 1
Tweede gedeelte van de lezing: Johannes 9: 13 - 23
Zingen: Liedboek 839 : 2 (vervolg)
Derde gedeelte van de lezing: Johannes 9: 24 - 34
Zingen: Liedboek 839 : 3 (vervolg)
Vierde en laatste gedeelte van de lezing: Johannes 9: 35 - 41
Zingen: Liedboek 839 : 4 (vervolg)
Verkondiging met als thema “Mag je in wonderen geloven?”
Dienst van het antwoord
Antwoordlied: Eigen liedbundel 38: 1, 3 en 6 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed & Onze Vader
Collecten
Om te eindigenSlotlied: HemelHoog 472: 1 en 2
Zegenbede
Gezongen amen (3x)