Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Vesper

Aanvangstijd : 18:30


Palmpasen

Liturgie zangdienst 5 april 2020 om 18.30 uur in de Protestantse kerk van Uitwijk-Waardhuizen

 • Afkondigingen
 • Gebed
 • Gezang 173   Alles wat over ons geschreven is: 1, 2, 4 en 5
 • Lied 5           Is dat, is dat mijn Koning :            1 en 2

Is dat, is dat mijn Koning,                   ja ik kost Hem die slagen,

Dat aller vaad’ren wens,                   die smarten en die hoon;

Is dat , is dat zijn kroning?’               ik doe dat kleed Hem dragen,

zie, zie aanschouw den mens!         Dat riet, die doornen kroon;

Moet Hij dat spotkleed dragen,       ik sloeg Hem al die wonden,

Dat riet, die doornenkroon,             voor mij moet Hij daar staan;

Lijdt Hij dien smaad, die slagen,     ik deed door mijne zonden,

Hij God, uw eigen Zoon?                   Hem al die jamm’ren aan.

 • Gedicht
 • Lied 46               Op die heuvel daarginds         : 1, 2, 3 en 4

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
Het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood,
Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld

Refrein:
Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis
Tot de Heer komt en met Hem het loon
Als die grote dag aanbreekt, en Hij ons dat kruis
Dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon. 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon
Straalt een licht dat door niets wordt gedoofd,
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht
Voor een ieder die in Hem gelooft.

Refrein

Help mij Heer! Aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,
Ook als hier smaad en spot is mijn loon,
Want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af,
’t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

Refrein

 • Gezang 177     Leer mij o Heer, Uw lijden….., :   1,2 en 5 en 7
 • Lezen van de geloofsbelijdenis
 • Gezang 192     O kostbaar kruis,………             : 1 en 2, 5 en 6
 • Gezang 195       Nu valt de nacht….                   : 1 t/m 5
 • Dankgebed en Zegen