Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. J.P. Lensen, Poederoijen

Aanvangstijd : 18:30


Uitwijk avonddienst 19 april 2020

Welkomstwoord door ouderling
Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 2 (Heer, een hert in dorre streken)
Stil gebed  -  Votum en Groet
Psalm 46: 1 (God is een toevlucht t’allen tijde)
Gebed om de verlichting van Gods Heilige Geest bij het openen van Gods woord
Schriftlezing  Efeze 5: 8 - 17
Kindermoment
Kerntekst Efeze 5: 14
Gezang 295: 1 en 3 (Aan de deur van ’s harten woning klopt des hemels bruidegom)
Verkondiging: ‘Ontwaak u die slaapt, en sta op uit de doden’
Gezang 462: 1, 2 en 4 (Ontwaak, gij die slaapt)
Geloofsbelijdenis
Psalm 146: 1 en 3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)
Collecten en voorbede (bestemming wordt door predikant afgekondigd)
Dankgebed en voorbede
Gezang 395: 1 en 4 (O Heer, verberg U niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor U)
Zegen