Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. H. Meijer, Rotterdam

Aanvangstijd : 09:30


Welkom en afkondigingen
Aanvangslied - Psalm46: 1 en 3
Stil gebed - Bemoediging en groet - Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Eigen liedbundel nr. 55: 1 en 2
Wetslezing of leefregel
Eigen liedbundel nr. 39: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied - Gezang 415: 1
Schriftlezing(en)
Genesis 50: 1 tot en met 21
en
Romeinen 8: 28 tot en met 39
Lied Psalm 71: 9 en 11
Verkondiging
Lied 442: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Slotlied - Eigen liedbundel nr. 52: 1, 2 en 3
Zegen met een gezongen ‘amen, amen, amen’

Uitzending kerkdienst