Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Aanvangstijd : 18:30


Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 89: 1 en 3
Stil gebed - Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 7
Zingen: Gezang 109: 1, 3 en 5
Verkondiging
Zingen: Gezang 436: 1, 5, 6 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 457: 2 en 4
Gebed
Aanbeveling digitale collecte
Zingen: Hemelhoog 216: 1, 2 en 3
Zegen

Uitzending kerkdienst