Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. B. Visser, Houten

Aanvangstijd : 09:30


Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 mei

Intochtslied Psalm 95: 1
Stil gebed   -  Votum en groet   -  Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Zingen - Eigen bundel nr. 57: 1 en 2
Lezing van Gods wil voor ons leven uit Galaten 5: 13 - 25
Zingen Eigen bundel nr. 57 : 3 en 4
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment zingen lied 81 : 1 
Schriftlezing: Psalm 8
Zingen Psalm 8: 1
Schriftlezing uit Hebree├źn 2
Zingen Psalm 8: 3 en 4
Verkondiging
Zingen Eigen bundel Lied 51: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbede
Vermelding collecten
Slotzang Gezang 426: 1, 3 en 5
Zegenbede