Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.J. Wolters, Almkerk

Aanvangstijd : 18:30


Orgelspel
Woord van welkom
Intochtslied  Psalm 99: 1
Stil gebed  -  Votum en groet
Samenzang  Psalm 99: 4
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de  Heilige Geest
Schriftlezing uit Opbaring 5
Samenzang  Gezang 254:1 en 2
Verkondiging
Samenzang  Gezang 254: 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Samenzang - Hemelhoog 479:1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Samenzang  Gezang 231:1 en 2
Zegen