Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.R.G. van der Neut, Werkendam

Aanvangstijd : 09:30


God strijdt voor Israël en voor ons! (1 Sam.5-6)
Zingen: Psalm 19: 1
Stil gebed   -  Votum en groet
Zingen: Psalm 19: 3
Gods geboden: Rom. 13: 1 – 14
Zingen: Gezang 487: 1 en 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Gebed
Zingen: Lied 479 uit Hemelhoog: 1 ‘Heer U bent mijn leven’
Schriftlezing: 1 Sam. 5 & 6: 1 – 4; 11 - 16
Zingen: Psalm 73: 1 en 10
Preek
Zingen: Gezang 304: 1, 2 en 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Collecte-moment
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen: lied 85  Zie ik sterren aan de hemel staan
Zegen