Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. J. van Walsum, Alblasserdam

Aanvangstijd : 18:30


Orde van dienst
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Lied: Gezang 319: 1, 2 en 4
Stil gebed – Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst
Lied: Psalm 27: 1 en 4
Dienst van het Woord
Gebed om de heilige Geest
Inleiding op de schriftlezingen
Schriftlezing: Hooglied 3:1 - 5
Lied: Gezang 235: 1 en 2
Schriftlezing: Handelingen 1: 12 - 14
Lied: Gezang 234: 1 en 2
Preek
Meditatief orgelspel
Lied: Gezang 430: 1, 2, 4 en 6
Uiteengaan
Geloofsbelijdenis
Lied: Psalm 27: 7
Gebeden
(Inzameling van de gaven)
Lied: Gezang 389:1, 2 en 3
Zegen