Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerensteijn

Aanvangstijd : 09:30


Intochtspsalm 67: 1, 2 en 3
Stil gebed   -   Bemoediging en groet   -  Klein Gloria
Verootmoediging
Genadeverkondiging Psalm 103: 8 en 13
Zingen Psalm 103: 1, 5 en 9
Leefregel: Leviticus 19:2 - 4 en 11 - 18
Zingen Psalm 86: 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: liedbundel zingen en bidden in huis en kerk nr. 8 b “Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan”
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 45: 1 - 15
Zingen Psalm 146: 1, 3 en 4
Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteüs 11:25 - 30
Gezang 436: 1 en 4
Preek
UW bundel 55 “Groot is Uw trouw o Heer”
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied UW bundel 38 “Heer ik hoor van rijke zegen”
Heenzending en zegen