Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. R.J. van Amstel, Rotterdam

Aanvangstijd : 18:30


Intochtslied: Psalm 90 : 1 en 8
Stil gebed, gevolgd door Votum en Groet van God
Gebed om de Heilige Geest.
Schriftlezing: Openbaring 3, vers 7 t/m 13
Lied: vers 4 en 5
Gezongen Apostolische geloofsbelijdenis
Dankgebed.
Inzameling van de gaven
Slotlied: “Beveel gerust uw wegen”, vers 1 en 4
Heenzending en zegen van God