Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. T. Hagendijk, Ede

Aanvangstijd : 09:30


Liturgie zondagmorgen 12 juli
Welkom en afkondigingen
Psalm 40: 2 en 7
Stil gebed  -  Bemoediging en groet   -  Klein Gloria
Aanvangstekst: Efeze 2: 8 – 10
Gebed van verootmoediging
Eigen bundel nr. 62: 1 en 2
Leefregel: Colossenzen 3: 1 – 17
Gezang 399:  6
Gebed bij de opening van het Woord
Moment voor de kinderen  
Kinderlied uit eigen bundel nr. 79: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Handelingen 9: 1 – 19a
Psalm 32: 2 en 4
Verkondiging
Bundel Hemelhoog nr. 103: 1 en 5
Dankgebed en voorbede  - stil gebed en Onze Vader
Collecten
Bundel hemelhoog nr. 321: 1, 3 en 5
Zegen