Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. D. Maassen van den Brink, Well-Ammerzoden

Aanvangstijd : 09:30


 Orde van dienst zo. 18 okt. 2020 PG Uitwijk-Waardhuizen
Voorganger: ds. Daniël (D.) Maassen van den Brink
VOORBEREIDING EN NADERING TOT GOD
Welkom en mededelingen
Intochtslied: LvdK Psalm 31: 1, 2 (Op U vertrouw ik, HEER der heren)
Stilte, bemoediging en groet, Klein Gloria
LvdK Psalm 31: 9, 19 (Voor hen die tegen mij zich wendden)
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel uit Galaten 5:13-26 (NBV)
LvdK gezang 252: 1, 2 (Wat zijn de goede vruchten)
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Kindergesprek
Kinderlied: HH 94 (Tot zeven maal zeventig maal)
1e Schriftlezing: Nehemia 1 (NBV)
LvdK gezang 449: 1, 3, 5 (God enkel licht)
2e Schriftlezing: Romeinen 13:1-7 (NBV)
LvdK Psalm 72: 1, 4 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)
Verkondiging
DIENST VAN HET ANTWOORD
LvdK Psalm 72: 5, 6 (Leve de koning in ons midden)
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)
Inzameling van de gaven
OM TE EINDIGEN

 

Slotlied: LvdK gezang 281: 1, 3, 4 (Jezus zal heersen waar de zon)

Wegzending en zegen (beantwoord met ‘Amen, amen, amen’)