Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. D.M. van de Linde, Rotterdam

Aanvangstijd : 18:30


Ds. D. van de Linde
Orde van dienst voor zondagavond
Psalm 42: 1
Bemoediging en Groet
Psalm 42:  3
Geloofsbelijdenis
Psalm 42: 5
Gebed
Lezing uit de Bijbel Genesis 37: 13 - slot
Psalm 61: 1
Verkondiging
Gezang 484: 1, 2 3 en 4
Dankgebed en voorbede
Gezang 427:  6 en 7
Zegen