Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. T.C. Kraan, Utrecht

Aanvangstijd : 09:30


Orde van de ochtenddienst 25 oktober 2020 Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen
voorganger T.C. Kraan, Utrecht
VOORBEREIDING EN NADERING TOT GOD
Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Aanvangslied: Psalm 130: 1 en 3
Stil gebed   -   Bemoediging    -   Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Lied: Psalm 130: 2 en 4
Leefregel
Lied Gezang 310: 1, 2 en 3 `Bewaar ons, Here, bij uw woord’
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied voor deze week: Eigen bundel nr. 49: 1 `Jezus sprak hier op aard’
Schriftlezing(en):Jesaja 25: 1- 9  Mattheüs 22: 1-14
Lied Gezang 13B: 1, 3 en 4 `D’Almachtige is mijn Herder en Geleide’
Verkondiging
DIENST VAN HET ANTWOORD
Lied: Gezang 473: 1, 2, 3, 5 en 10 `Neem mijn leven, laat het, Heer’
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Slotlied (staande): Gezang 409: 1, 4 en 5 `Laat ons de Heer lofzingen’
Zegenbede