Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein

Aanvangstijd : 18:30


Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Intochtspsalm 93: 1 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Uitwijkse bundel 59: 1 en 3 “Samen in de naam van Jezus”
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Oude Testament Sefanja 2: 3 en 3: 9 - 13
Psalm 37: 1 en 12
Schriftlezing Nieuwe Testament 1 Korintiërs 1: 18 - 31
Gezang 326: 1 en 4
Preek
Hemelhoog 624: 1 en 5
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn

Geloofsbelijdenis
Orgelspel zonder tekstdeclamatie
Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Afkondiging collecten
Gezang 392: 1, 4 en 5
Heenzending en zegen