Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. A.T. van Maarleveld, Bodegraven

Aanvangstijd : 18:30


Avonddienst 17 januari
Voorganger Kand A.T. van Maarleveld te Bodegraven
Dankzegging viering heilig avondmaal
Psalm 45:1
Votum en groet
Hemelhoog 399, Samen in de naam van Jezus
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 - 25
LvdK 329: 1, Grote God, Gij hebt het zwijgen
Verkondiging
Hemelhoog 291 Al wat ik ben
Geloofsbelijdenis
Psalm 105: 1
Dank- en voorbede
Collecten
Psalm 91: 1
Zegen