Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. T. Wegman, Zeist

Aanvangstijd : 09:30


Liturgie morgendienst 24 januari
Voorganger, ds. T. Wegman te Zeist
Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Aanvangslied Psalm 84: 1
Stil gebed  -  Bemoediging en groet  -  Klein Gloria
Gebed 
Eigen bundel 39: 1   
Leefregel uit het Nieuwe Testamant: Efeze 2: 1 - 13
Lied 449: 3 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied NLB nr. 316: 1 en 4 “Het Woord dat u ten leven riep  ”.
Schriftlezing  -  Mattheüs 11: 2 - 11
Tekstlezing: Mattheüs 11: 11
Eigen bundel 38: 1
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Lied 285: 1
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Slotlied 257   
Zegen