Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst voor de 2e lijdenszondag
Voorganger ds. W. van Herwijnen - Zwijndrecht
Welkom en mededelingen
Intochtslied NLB 216: 1,2,3 - Dit is een morgen
Stil gebed, bemoediging en groet.
Verootmoediging met zingen NLB 859:1 en 2. Schuldig staan wij
Woord van genade en leven: Zondag 6.
Zingen NLB 859: 4. ‘Onze ontrouw….’
Gebed om de Heilige Geest.
Schriftlezingen NBV: Job 17: 1-4 ´Mijn….zegevieren.´ Job 19: 23-27 ´O,…verlangen.´ En Marcus 1: 9-13. In die tijd…voor hem.’
Zingen NLB  489: 1, 2 en 3  ´Komt ons…´
Verkondiging met als thema: 'Wie is Jezus?’
Na de verkondiging zingen NLB 512: 1,2,5, 6 en 7. ´O Jezus…´ 
Dankgebed en voorbeden.
Collecten
Slotlied NLB 1005: 1,2,4 en 5 ‘Zoekend…’. (Ook in Ned. Zingt)
Zegen.