Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. D. Wolters, Vollenhove

Aanvangstijd : 09:30


Dienst van 7 maart -  3e lijdenszondag
Ds. D. Wolters - Vollenhove
Lied  -  Psalm 25: 4 en 7
Stil gebed, votum en groet    
Orgelspel  -  Gezang 177 ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’
Gebod
Orgelspel  -  Opwekking nr.. 268 ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’
Gebed om opening van het woord en verlichting met de Geest
Kindermoment                      
Lezing - Johannes 13: 1 - 17
Orgelspel  -  Psalm 116 ‘God heb ik lief’
Preek  -  N.a.v. Joh. 13: 17
Lied  - Opwekking nr. 705 ‘Aan de maaltijd wordt het stil’
https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg
Gebed
Lied  -  NLB 1005 ‘Zoekend naar licht’
https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
Zegen