Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. L. van Wingerden, 's-Hertogenbosch

Aanvangstijd : 18:30


Liturgie voor de kerkdienst zondag 28 februari 2e zondag 40- dagen tijd
Voorganger ds. L. van Wingerden - 's-Hertogenbosch 2e zondag 40 dagen
Gezang 34: 1 en 5 Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten (Hervormde Bundel 1938)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 84: 1 en 2 (LvdK 1973)
Gebed bij de opening van de H. Schrift en verlichting met de H. Geest
1e Schriftlezing:        - 1 Koningen 19 vs. 9-18
2e Schriftlezing:        - Marcus 9 vs. 2-10
Lied 545:  1 en 4 Christus staat in majesteit (Liedboek 2013)
Uitleg en verkondiging
Opwekking 392  - Mijn Jezus ik hou van U
Geloofsbelijdenis
Gezang 444 Grote God wij loven U (LvdK 1973)
Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Gezang 182: 1 en 6 (LvdK 1973)
Wegzending en zegen