Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. A. Naijen, Andel

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst Uitwijk 11 april 2021
Voorganger Ds. A. Naijen - Andel
Mededelingen
Voorzang: Psalm 92: 1 en 2 (Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Heere prijst) (Declamatie)
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Wetslezing: Gods tien vingerwijzingen
Samenzang: Psalm 119: 3 (U dank ik, Heer, in opgetogenheid)
Gebed om opening van het Woord
Kindermoment
Kinderlied: Hemelhoog lied 210 (Zo lief had God de Vader)
Schriftlezing O.T. Jesaja. 65: 1 en 2  - N.T.: Joh. 20: 19 - 23
Tekstlezing: Joh. 20: 19
Samenzang  Psalm. 116: 4 en 5 (O God, mijn God, die van de dood mij redt)
Verkondiging met als thema: Pasen achter gesloten deuren!
We luisteren naar: Gezang. 218: 1, 4 en 8 (Ik zeg het allen dat Hij leeft)
Dankgebed en voorbede
Dienst der offerande
We luisteren naar: Opwekking lied 123 (Groot is Uw trouw, o Heer) (Nederland Zingt)
Zegen