Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. G. Deij, Amsterdam

Aanvangstijd : 18:30


Avonddienst 11 april – Voorganger kand. G. Deij  -  Amsterdam
Intochtslied – LB 1973 Psalm 72: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Liedbundel 1973 Lied 437: 1, 2 en 3 https://www.youtube.com/watch?v=HgAXQWaBsM8&ab_channel=NederlandZingt
Gebed bij opening Woord
Schriftlezing: Lukas 24: 33 - 49
LB 1973 Lied 203: 1
Verkondiging
Hemelhoog Lied 216: 1, 2 en 3  Kroon hem met gouden kroon https://www.youtube.com/watch?v=RmviXLRJX44&ab_channel=NederlandZingt
Geloofsbelijdenis
Liedbundel 1973 Psalm 30: 1, 2 en 5
Dankgebed
Collecte
Slotlied 481: 1 en 4
Zegen