Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Dr. H. de Leede, Amersfoort

Aanvangstijd : 09:30


Morgendienst zondag 09 mei  -  Voorganger Dr. H. de Leed -- Amersfoort
Voorbereiding en nadering tot God
Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Psalm 141 vers 1 en 2 wordt gedeclameerd, in de regel een Psalm (staande)
Stil gebed (aangekondigd vanaf de kansel)
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Psalm 141 vers 3 en 4 (gedeclameerd
Gebed van verootmoediging
Geleen genadeverkondiging
Wetslezing of leefregel (tien geboden, OT of NT)
Evangelische Liedbundel 262 (Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad) Orgelspel en eventueel zing ik mee. Het sluit aan op een kinderverhaal dat ik vertel.
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied: Gezang 243: 1 en 4 “Toen eenmaal God terneder kwam”.
Lezingen:
OT: Jesaja 51 vers 1 tot 3
NT: Lukas 24 vers 50-53 en Handelingen 2 vers 46 en 47
Psalm 118 vers 10
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Gezang 199 geheel (afwisselend gedeclameerd en orgelspel: Geef ik wel aan tijdens de dienst)
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten (de bestemming wordt door u afgekondigd)
Om te eindigen
Psalm 68 vers 9 (Orgelspel en/of declamatie)
Zegen - de voorganger sluit af met Amen