Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds.J. Meertens, Rhenen

Aanvangstijd : 18:30


Avonddienst zodag 09 mei  -  Voorganger Ds. J. Meertens  -  Rhenen
Welkom en mededelingen
Psalm 67: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet 
Gezang 477: 1 en 2 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing uit Ezechiƫl 36: 22 t/m 38
Gezang 247: 1, 2 en 3
Verkondiging
Psalm 117: 1
Apostolicum
Gezang 231: 1 en 3
Dankgebed en voorbede
kollekte
Gezang 244: 1 en 4
Zegen