Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock, Scheveningen

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst 13 juni 2021, 9.30 uur 
Voorganger ds. G.C. Lock  -  Scheveningen
Afkondigingen
Lied – Psalm 71: 1
Stil gebed  -  Bemoediging en groet  -  Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Lied – Psalm 71: 2
Wetslezing
Lied – Psalm 71: 9
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied – Hemelhoog 30: 1 en 2
Schriftlezing 2 Koningen 2: 19 – 25
Lied – Gezang 481 – Grote God die liefde zijt - https://www.youtube.com/watch?v=5ZZdNuhod9A
Verkondiging

Lied – NLB 911: 1 en 3 – Rots waaruit het leven welt
1. Rots waaruit het leven welt,
berg mij voor het wreed geweld;
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn,
die ontspringt in de woestijn.

3. Ja, Gij zijt het die mij redt
van uw eigen strenge wet,
van mijn eigen dwaze schuld
die Gij delgt in uw geduld,
God die al mijn kwaad verdroeg,
uw genade is genoeg.

Dankgebed, stil gebed en Onze Vader
Collecteaankondiging
Slotlied – Gezang 456: 1 en 2
Zegen