Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. M.J. Luteijn, Tilburg

Aanvangstijd : 18:30


Orde van de dienst op 13 juni  18.30 uur te Uitwijk Waardhuizen
Voorganger: Mart Jan Luteyn
Welkom en afkondigingen 
Psalm 84: 1 en 5
Stil gebed 
Bemoediging
Gezang 321: 1 en 2
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Haggai 1:15b – 2:9
Psalm 46: 2 en 3
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Gezang 473: 1, 2 en 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
Gezang 476: 1, 3 en 5
Dankgebed met gezamenlijk Onze Vader
Collecten
Om te eindigen
Gezang 427: 1, 5 en 7
Zegenbede