Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Aanvangstijd : 18:30


Avonddienst 01 augustus - Voorganger Ds. C. Hendriksen - Woudrichem
Orgelspel.
Mededelingen.
Aanvangslied: Hemelhoog 609
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Zingen: Psalm 43: 3 en 5
Gebed.
Schriftlezing: Ezechiƫl 37 : 1 - 14
Zingen: Psalm 106: 18 en 22
Verkondiging.
Zingen: Gezang 14: 1, 2 en 5
Geloofsbelijdenis.
Zingen: Psalm 130: 4
Gebed.
Aanbeveling collecte.
Slotlied: Hemelhoog 262 : 1, 2, 3 en 4
Zegen. 
Orgelspel.