Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. A.T. Maarleveld, Bodegraven

Aanvangstijd : 09:30


Opening winterwerk

Liturgie

- Psalm 122: 1 en 3
- Stilte, bemoediging en groet
- Klein gloria
- Gebed van verootmoediging
- HH 380, Jezus vol liefde
- Wetslezing
- Psalm 24:1 en 2
- Gebed
- Kindermoment met lied: HH 551, Dank U wel voor de sterren en de maan
- Schriftlezing: Matteus 6:25-34 (NBV)
- Psalm 8:1, 3 en 5
- Verkondiging
- HH 687, Maak ons tot een stralend licht
- Dank- en voorbede, stil gebed, Onze Vader
- Collecten
- LvdK 460: 1,4 en 5
- Zegen