Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. J. van den Brink, Genderen

Aanvangstijd : 18:30


Liturgie 19-09-2021  avonddienst 18.30 uur

Thema: Samen Jezus volgen

Orgelspel

Afkondigingen

Zingen: Psalm 133 in de versie van HH 47 (Familie/ Hoe mooi en hoe heerlijk): https://youtu.be/mwqn8AyWtE8

Stil gebed

Votum en groet

Gebed

Schriftlezing: Psalm 78: 1-7 (NBV)

Zingen: Psalm 78: 2

Verkondiging: Samen Jezus volgen: 7 lessen van Timoteüs

Schriftlezingen tijdens de verkondiging 

Handelingen 16: 1-3

  • Om te kunnen geloven, hebben we allemaal een goed voorbeeld nodig van wat dat betekent. Wie is jouw voorbeeld in het geloof?

2 Tim. 1: 5

  • Een goed voorbeeld blijkt meer in de praktijk dan door kennis en regels alleen. Vaders en moeders, opa’s en oma’s: Hoe wordt het voor uw (klein)kinderen duidelijk dat uw geloof echt is?

1 Korintiërs 7: 14

  • Ook als je de enige gelovige ouder bent, hoort je (ongedoopte) kind bij God. Wat helpt jou om voor je kind een geloofwaardig voorbeeld te blijven in wat geloven betekent?

1 Tim. 1: 1 en 2

  • Niet alleen je eigen kinderen hebben een goed voorbeeld nodig. Wie zou jouw geestelijke kind kunnen zijn/worden? Hoe merkt hij/zij dat?

2 Tim. 3: 10

  • Iemand volgen is een manier van leven nadoen. Welke dingen die je een andere gelovige hebt zien doen wil jij ook gaan doen/ blijven doen?

1 Korintiërs 4: 14-17

  • Wie God trouw is, kan zelf weer een voorbeeld worden. Wat helpt (jo)u om trouw te blijven aan God?

1 Tim. 4: 12

  • Ook jongeren kunnen een voorbeeld zijn voor anderen. Ken jij (andere) jonge mensen met wie je kunt praten over geloven? Waar ontmoet je die?

Zingen: Gezang 333 (LvdK): 3 en 4

Zingen (staande): Geloofsbelijdenis (op de melodie van Gezang 293 Wat de toekomst…)

Dank- en voorbeden

Aankondiging collecte

Zingen: HH 395 (ook te vinden in Evang. Liedbundel 213): 1 en 2

Zegen

Zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel