Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.J. Heetderks, Oosterhout

Aanvangstijd : 09:30


Morgendienst van 26 september - Ds. G.J. Heetderks - Oosterhout
Welkom en afkondigingen
Aanvangslied:Psalm 27: 1, 2 en 7
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Lied 487: 1
Leefregel
Lied 481: 2 en 3
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied: NLB nr. 139-B: 1 en 2 “Heer, U doorgrond en kent mij”
Schriftlezing:     Jeremia 5: 20 t/m 25
Lied 328: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Marcus 8: 14-21
Samenzang: Lied 249: 1 en 3
Verkondiging
Lied 437
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Slotlied -  Lied 483: 1, 2, 3 en 4    
Zegen – zingend afsluitend met 3 x Amen