Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. D. Westereng, 's-Gravepolder

Aanvangstijd : 09:30


Morgendienst zondag 01 augustus - Voorganger Ds. D. Westerneng - 's-Gravenpolder
Voorbereiding en nadering tot God
Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Aanvangslied: Psalm 103: 5 en 7
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Wetslezing of leefregel (tien geboden, OT of NT)
Lied: Psalm 87: 3 en 4
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied: Uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk nr. 280: 1 en 7 “De vreugde voert ons naar dit huis”. 
Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 8
Lied: Gezang 170: 1 en 2
Schriftlezing: Lucas 18: 9 - 17
Lied: Gezang 332: 1, 2 en 3
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Lied: Gezang 281: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten (de bestemming wordt door u afgekondigd)
Om te eindigen
Slotlied :Gezang 257
Zegen – zingend afsluitend met 3 x Amen