Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. W.A. Boer, 's-Gravendeel

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst voor de ochtenddienst 24 oktober
Voorganger Ds. W.A. Boer 's-Gravendeel
Voorbereiding en nadering tot God
Aanvangslied: Psalm 65:1 (staande)
Stil gebed – votum en groet
Zingen: Klein Gloria
Zingen: Ps.65:2
Genadeverkondiging en gebed van verootmoediging
Zingen: Ps.32:2,4
Lezing leefregel
zingen: Gez.316:3,6 (LB1973)
dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied: eigen bundel 88:1,2,3 Mijn God is zo groot
Schriftlezing: Hebr.1,1-4 en 12,1-4 en 1 Joh.1,7b-2,2 NBG1951
Zingen: Eigen bundel 29:1,2,3 Ik wandel in t licht met Jezus
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Zingen: Ps.51:4a plus 3b, 5 (bedoeld is van vers 4 de eerste 4 regels aansluitend de laatste vier van vers 3)
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten (de bestemming wordt door u afgekondigd)
Om te eindigen
Zingen Slotlied: Ps.27:7  (staande)
Zegen – zingend afsluitend met 3 x Amen