Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.J. Wolters, Apeldoorn

Aanvangstijd : 09:30


Liturgie voor de morgendienst van zondag 31 oktober 
Voorganger Ds. G.J. Wolters - Apeldoorn
Orgelspel.
Woord van welkom.
Intochtslied  Psalm 84: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Samenzang Psalm 84: 3 en 6
Gebed om ontferming
Genadeverkondiging
Wet
Gezang 221: 1, 2 en 3 Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de  Heilige Geest
Kinderlied Gezang 293: 1 ”Wat de toekomst brengen moge”
Schriftlezing 1 Sam 13Samenzang  Psalm 46: 1, 2 en 3
Verkondiging
Samenzang  Gezang 305: 1 en2
Dankgebed en voorbedenSamenzang Eigen bundel 10: 1 en  3
Zegen afsluitend met 3 x Amen.