Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

Aanvangstijd : 18:30


Orde van dienst zondagavond 31 oktober.
Voorganger Prop. J.H. Menkveld - Dordrecht
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 8:1 en 2 “Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam”
Votum & Groet
Zingen: Psalm 66: 1 “Breek aarde uit in Jubelzangen”
Geloofsbelijdenis
Zingen: Eigen bundel 58 “Abba Vader”
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing(en): Exodus 33: 12 - 23, Handelingen 4: 7 - 10 (NBV)
Zingen Hemelhoog  600: 1, 2 en 3 “Jezus wat een Heerlijke naam”
Preek
Zingen: Hemelhoog 583: 1, 2 en 3 Glorie aan God
Dankgebed en voorbeden
Aankondiging collecten
Slotlied: Gezang 456 : 1 en 2 - vers 3 na de zegen”
Zegen