Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. N. de Boo, Zeist

Aanvangstijd : 09:30


Ochtenddienst 7 november – Voorganger Ds. N. de Boo - Zeist
Welkom en mededelingen
Voorzang Psalm 98: 1 en  2
Votum en Groet.
Klein Gloria
Lied: Gezang 255: 1 en 2
Verootmoediging
Lied: Gezang 463: 1 en 2
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment
Kinderlied: Gezang 304: 1
Lezing: Romeinen 3: 27 – 4: 8
Aandacht voor de liefdegaven
Lied: Psalm 32: 1 en 3
Verkondiging over: Romeinen 4: 8
Lied: Eigen Bundel 60: 1 en 2 (Opwekking 218)
Voorbereiding voor de viering
Dienst der gebeden
Lied: Gezang 351: 1, 2, 3 en 4
Viering
Lezing
Lied: Psalm 119: 1, 2 en 3
Dankgebed
Lied: Eigen bundel 52 : 1 en 2 (Opwekking 44)
Zegen met 3 x Amen