Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. C. van Andel, Amsterdam

Aanvangstijd : 18:30


Avonddienst 7 november – Voorganger Ds. Ch. van Andel - Amsterdam
Welkom en mededelingen door de kerkenraad
Lied: Psalm 27: 1 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Lied: Psalm 68: 7
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 3: 7 - 13
Lied: Psalm 89: 6 en 7
Verkondiging n.a.v Openbaringen. 3: 8 “Jullie hebben kleine kracht”
Lied: Hemelhoog 725: 1, 2 en 3 (Ik kom met haast)
Geloofsbelijdenis
Lied: Hemelhoog 335: 1 en 2 (God van trouw)
Dankgebed en voorbeden
Aankondiging collecten
Lied: Hemelhoog 460: 1, 2, 3 en 4 (Ik zal er zijn)
Zegen + 3x amen