Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. I. Eckhardt, Gameren-Zuilichem

Aanvangstijd : 18:30


Orde van dienst voor de avonddienst in Uitwijk-Waardhuizen 14-11-2021
Voorganger Ds. I. Eckhardt-Groeneveld - Gameren
Voorbereiding en nadering tot God
Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Aanvangslied: Psalm 33: 2 en 5
Stil gebed - Bemoediging en groet
Lied HH 347a, Jezus Alleen, ik bouw op Hem
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Zacharia 1: 1 - 17
Lied  NLB 837: 3, Heer als ons denken U ontkent
Schriftlezing: 1 Kor. 13: 11 - 13
Lied: NLB 837: 4 
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Luisteren: Genoeg, Christian Verwoerd https://youtu.be/QT4m0ONWEfo
Lied HH 420, Heer wijs mij Uw weg (1= allen, 2=mannen, 3=vrouwen, 4=allen)
Geloofsbelijdenis
Lied: Gezang 257: Hallelujah Eeuwig dank en ere
Dankgebed
Collecten 
Om te eindigen
Slotlied: NLB 425, Vervuld van Uw Zegen
Zegen wordt afgesloten met het zingen van 3 x Amen