Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. B. de Graaff, Waalwijk

Aanvangstijd : 09:30


1ste Advent
Liturgie voor de eredienst op zondag 28 november 2021

Voorganger Ds. B. de Graaf - Waalwijk
Bijzonderheden: 1e adventszondag/ liederen uit Liedboek 1973 + Eigen Bundel/Schriftlezing uit  vertaling 1951.
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtlied: psalm 25: 1 [HEER, ik hef mijn hart en handen…]
Stil gebed
Votum en groet
Gebed van verootmoediging
Lied: psalm 27: 7 [O, als ik niet met opgeheven hoofde…]
Woorden om naar te leven: 1 Thessalonicenzen 5: 14 -24,28
Lied: gezang 126: 2 [Bereid dan voor Zijn voeten…]
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Adventsproject kinderen. Lied:’Een lichtje aan de horizon’
Lezing uit de Schriften van Israël: Ruth 1: 14 - 22  en 4: 13-17
Lezing uit de Schriften van de christelijke gemeente: Mattheüs 1: 1 - 6
Lied: gezang 304: 1 [GOD is getrouw…]
Uitleg en verkondiging: “Van rouwkamer tot kraamkamer”
Lied: gezang 66: 3 en 6 [Hoe heilig is Zijn naam…]
Dienst van het antwoord
Dankzegging, voorbeden, persoonlijk gebed in stilte en Onze Vader
Aankondiging collecten
Om te eindigen
Slotlied: 23: 1 en 3  Eigen Bundel [Leid vriend’lijk licht….]
Zegen

Afsluitend 3 x Amen

Orgelspel