Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock, Scheveningen

Aanvangstijd : 18:30


1ste Advent

Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 28 november 2021, 18.30 uur
Voorganger Ds. G.C. Lock - Scheveningen
Mededelingen kerkenraad
Psalm 121:  en 4
Stil gebed  -  Bemoediging en groet
Gezang 172: 1 en 4 (Eens mens te zijn op aarde)
Gebed opening Woord
Schriftlezing: Matteüs 4: 1 – 11 en Jakobus 2: 12 - 15
Psalm 68: 7
Verkondiging
Gezang 169: 1, 3 en 4 (Zingt nu de Heer)
Geloofsbelijdenis
Lied 47: 1 en 3 (Van U wil ik zingen)
Gebed
Collecte
Gezang 124: 1, 2 en 4 (Nu daagt het in het oosten)
Zegen