Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. G. Deij, Amsterdam

Aanvangstijd : 09:30


Dienst van zondagmorgen 5 december - Tweede Advent
Voorganger Kand G. Deij - Amsterdam
Welkom en afkondigingen
Aanvangslied Psalm 33: 8
Stil gebed - Bemoediging
Lied 118: 2
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregels
Psalm 25: 2 en 4
Gebed bij opening van het Woord
Projectlied ‘Een lichtje aan de horizon’
Schriftlezing 1 Petrus 1:3-7 en 2: 11 t/m 25
Lied 105: 1, 2, 5 en 6.
Verkondiging
Lied 428: 1 en 3
Dank- en voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecten
Slotlied NLB 835: 1, 2 en 4 ‘Jezus ga ons voor’
Gebed om zegen
Afsluitend met 3 x Amen