Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. A.J. Molenaar, Woudrichem

Aanvangstijd : 18:30


Tweede Advent
Avonddienst zondag 5 december – Voorganger Ds. A.J. Molenaar - Woudrichem
Online dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied:  psalm 80: 1 en 7 ‘o God van Jozef, leid ons verder’
Stil gebed – Votum en groet
Gezang 118: 1 en 2  ‘op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Lukas 1: 39 - 56 'De lofzang van Maria'
Gezang 66: 1, 2, 3 en 6 (Lofzang van Maria)
Prediking, thema:  Een lied van geloof
Gezang 291: 1 en 2 ‘Nooit kan ‘t geloof teveel verwachten’
Geloofsbelijdenis
Eigen bundel nr. 9 'Ere zij de Vader en de Zoon…'
Dankgebed in stilte, gezamenlijk ‘Onze Vader’
Slotlied: Gezang 124: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘nu daagt het in het oosten’
Zegen